Prepocet splacania Tribecska 2136 Topolcany

Prepočet splácania splátok úveru

zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na stavbu „Obnova bytového domu“ Tríbečská 2136, Topoľčany

Cena diela: 974 560,51 € s DPH
Tvorba fondu na m2: 0,60€/m2, 5508,77m2
Mesačná tvorba fondu za celý dom: 3305,26 €
Vlastné zdroje na účte bytového domu: cca 40 000,00 €
Úver komerčná banka: 150 000,00€
Úver zo ŠFRB: 794 820,00€
Mesačná splátka ŠFRB (20 rokov, 0,0%):
Mesačná splátka komerčná banka (1,6%, 20 rokov):
3311,75€
730,74€
Splátky spolu:
4042,49€
Minimálna suma, ktorú je zo zákona potrebné mesačne tvoriť za dom: 5053,11€

Bytový dom si musí zvýšiť tvorbu na 0,92€/m2.
Preplatenosť pri úvere zo ŠFRB je 0,00€.
Preplatenosť pri komerčnom úvere je 25 377,60€.

 

Prepočet v podobe pdf na stiahnutie tu.

Kontaktné údaje

TOMA s.r.o.,
Star0 Grunty 7A
Bratislava, 841 04
Slovenská republika

 
Kontakty
Tel.: +421 (0) 38 536 96 31
Email: sekretariat@tomatopolcany.sk

Ak máte všeobecnú pripomienku alebo otázku týkajúcu sa služieb Nitrianskej teplárenskej spoločnosti a pod., neváhajte nám ju zaslať prostredníctvom formuláru.

Toma rounded rectangle