Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu

realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov rámci pripravovanej projektovej žiadosti (v súlade s princípom hospodárnosti/oprávnenosti výdavkov – analógia k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 zákona o verejnom obstarávaní)

Názov predmetu zákazky:

Dodávka inteligentnej plnoautomatickej linky na výrobu komponentov z dreva ​

Dátum zverejnenia tejto výzvy:

15.03.2019

Súbory na stahnutie:

Kontaktné údaje

TOMA s.r.o.,
Gorkého 2019
Topoľčany, 955 01
Slovenská republika
Člen skupiny acs logo
Kontakty
Tel.: +421 (0) 38 536 96 31
Fax: +421 (0) 38 536 96 66
Email: sekretariat@tomatopolcany.sk

Ak máte všeobecnú pripomienku alebo otázku týkajúcu sa služieb Nitrianskej teplárenskej spoločnosti a pod., neváhajte nám ju zaslať prostredníctvom formuláru.

Toma rounded rectangle