Dôležité kontakty

Havarijná služba (non-stop)
po 15:30 +421 (0) 38 532 61 56
do 15:30 +421 (0) 911 195 070
Poruchy výťahov (non-stop)
+421 (0) 800 13 14 15
Sekretariát (8.00 – 15.00)
+421 (0) 38 536 96 32

Správa bytov a nebytových priestorov
výroba a distribúcia tepla

Toma background

Správcovská spoločnosť TOMA, s.r.o.

Spoločnosť TOMA s.r.o. vznikla v roku 1993 ako nástupnícka organizácia spoločnosti Službyt š.p.

Predmetom činnosti je predovšetkým správa bytových a nebytových priestorov, ich údržba, výroba a distribúcia tepla.


Projekty a výzvy

Spoločnosť TOMA s.r.o. sa aktívne uchádza o možnosť čerpania finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

na tomto odkaze nájdete naše výzvy a dozviete sa o našich projektoch : projekty a výzvy

Naše aktuálne projekty :

Správa bytových a
nebytových priestorov

Zabezpečujeme služby spojené s bývaním:

  • dodávku tepla a teplej vody, dodávku studenej vody z verejných vodovodov, odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami, osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu, deratizáciu, bleskozvody, upratovanie spoločných priestorov, zabezpečenie poistenia domu, sprostredkovanie funkčnosti požiarno-bezpečnostných zariadení
  • odstránenie havarijných situácií v spoločných častiach a zariadeniach domu i v bytoch a nebytových priestoroch
  • zvolávame schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

Zabezpečujeme vedenie ekonomickej agendy v spojitosti s poskytovanými službami

  • výpočet mesačných zálohových predpisov za služby
  • vyhotovenie ročného vyúčtovania služieb
Toma rounded rectangle

Distribúcia tepla

Tepelné hospodárstvo zabezpečuje dodávku tepla do domových výmenníkových staníc (DVS) umiestnených v obytných blokoch.

DVS ekvitermicky regulujú ústredne kúrenie(ÚK) a podľa nastavenéj teploty teplú úžitkovu vodu (TÚV)

  • DVS zabezpečuju dialkový odpis meračov tepla.
  • DVS sú riadené a kontrolované z centrálneho dispečingu na CTZ.

údržbu primárnych rozvodov tepla a domových výmenikových staníc (DVS).

Výmenu vodomerov a meračov tepla na bytoch a DVS odstraňovanie vodárskych, elektrikárskych a zamočníckych porúch v bytoch.

Údržba

Stavebná údržba firmy TOMA s.r.o. zabezpečuje nepretržitú pohotovostnú službu pre vodoinštalácie, elektroinštalácie a rozvody ústredného kúrenia pre vlastníkov a nájomníkov bytov, ktoré spoločnosť spravuje.

Stavebná údržba vykonáva taktiež práce podľa zadania, požiadaviek vlastníkov a nájomníkov bytov v spoločných priestoroch (hradené z Fondu opráv domu), ako aj práce súkromného charakteru (na priamu platbu), ktoré ponúkame v oboroch – vodoinštaláter, elektroinštaláter, kúrenar, zámočník.

Kontaktné údaje

TOMA s.r.o.,
Staré Grunty 7A
Bratislava , 841 04
Slovenská republika
 
Kontakty
Tel.: +421 (0) 38 536 96 31
Email: sekretariat@tomatopolcany.sk

Ak máte všeobecnú pripomienku alebo otázku týkajúcu sa služieb TOMA s.r.o. a pod., neváhajte nám ju zaslať prostredníctvom formuláru.

Toma rounded rectangle