Stanovisko spoločnosti TOMA, s.r.o. k letáku o výpadku kúrenia.

Stanovisko dod. tepla k letáku o výpadku kúrenia_TOMA, s.r.o.

Stanovisko spoločnosti TOMA, s.r.o.

k letáku o výpadku kúrenia.

 

 

Vážení odberatelia tepla,

 

Občania mesta Topoľčany si vo svojich schránkach resp. miestach pre reklamné noviny, našli dňa 27.9.2020 leták s poplašnou správou a upozornením na výpadok kúrenia a dodávky teplej vody v nadchádzajúcom zimnom vykurovacom období 2020/2021.

 

Uvedený leták sa nezakladá na pravdivých informáciách a je HOAXOM a veľmi zlou poplašnou správou.

 

Naša spoločnosť, ako koncový dodávateľ, ale aj výrobca tepla, Vás občanov mesta Topoľčany ubezpečuje, že pripravenosť na nasledujúcu zimnú vykurovaciu sezónu je na štandardnej úrovni, tak ako každý rok. Dodávka tepla z  horúcovodného rozvodu je zabezpečená nákupom tepla z kogeneračnej jednotky (KGJ) a prípadným prevádzkovaním plynových kotlov, ktoré sú súčasťou centrálneho zdroja. Uvedené technologické zariadenie je každoročne skúšobne prevádzkované počas plánovanej technologickej odstávky KGJ.

 

Žiadna z informácií uvedených v letáku nie je pravdivá, predpokladáme, že jej cieľom je poškodiť dobrú povesť spoločnosti TeHo Topoľčany a vyvolať znepokojenie a chaos medzi obyvateľmi mesta Topoľčany. V najbližšej dobe preto výrobca tepla zvažuje podanie trestného oznámenia.

 

V prípade akýchkoľvek ďalších nejasností nás prosím kontaktujte, poprípade Vám osobne poskytneme potrebné informácie ohľadne pripravenosti zabezpečenia dodávky tepla na nastávajúcu zimnú vykurovaciu sezónu.

 

 

Ostávam s pozdravom

 

Ľubomír Halama

riaditeľ spoločnosti

TOMA, s.r.o.

 

 

V Topoľčanoch dňa : 28.9.2020

Kontaktné údaje

TOMA s.r.o.,
Star0 Grunty 7A
Bratislava, 841 04
Slovenská republika

 
Kontakty
Tel.: +421 (0) 38 536 96 31
Email: sekretariat@tomatopolcany.sk

Ak máte všeobecnú pripomienku alebo otázku týkajúcu sa služieb Nitrianskej teplárenskej spoločnosti a pod., neváhajte nám ju zaslať prostredníctvom formuláru.

Toma rounded rectangle