TOMA s.r.o.,
Gorkého 2019
Topoľčany, 955 01
Slovenská republika
Člen skupiny acs logo
Fakturačné údaje
IČO: 31 421 695
IČ DPH: SK2020419445
OR SR Nitra, Odd. Sro, vl.č.1615/N
Bankové spojenie:
Tatrabanka a.s.
č.ú.: 2921844354/1100
Kontakty
Tel.: +421 (0) 38 536 96 31
Fax: +421 (0) 38 536 96 66
Email: sekretariat@tomatopolcany.sk
Poruchy výťahov (Non stop)
+421 (0) 800 13 14 15
zabezpečuje – firma OTIS
Havarijná služba NONSTOP
+421 (0) 38 532 61 56 – od 15:30
+421 (0) 38 536 96 40 – do 15:30
Úsek predpisu nájomného/pokladňa
pon 7.30 – 15.30 hod.
str 7.30 – 16.30 hod.
pia 7.30 – 11.30 hod.
+421 (0) 38 536 96 46
+421 (0) 38 536 96 56
bytove.hospodarstvo@tomatopolcany.sk
Technický úsek / 7:30-15:30
+421 (0) 38 536 96 40
technici@tomatopolcany.sk

Kontaktné údaje

TOMA s.r.o.,
Staré Grunty 7A
Bratislava , 841 04
Slovenská republika
Sídlo prevádzky :
Gorkého 2019
Topoľčany, 955 01
 
Fakturačné údaje
IČO: 31 421 695
IČ DPH: SK2020419445
Mestský súd Bratislava III.
Odd. s.r.o.vl.č. 172833/B
 
Bankové spojenie pre platby nájmu :
VUB a.s.
IBAN : SK53 0200 000182 0365744192
Bankové spojenie : 
365 Banka a.s.
IBAN :SK69 6500 000000 0020588235
 
Kontakty
Tel.: +421 (0) 38 536 96 31
Email: sekretariat@tomatopolcany.sk

 

 

 

Ak máte všeobecnú pripomienku alebo otázku týkajúcu sa služieb TOMA s.r.o. spoločnosti a pod., neváhajte nám ju zaslať prostredníctvom formuláru.

Toma rounded rectangle
Poruchy výťahov
výťahový technik / 7.30 -15.30 hod.
+421 911 733 520
Mimo pracovného času technika kontaktovať 
poruchovú službu servisnej spoločnosti podľa
inštrukcií vo výťahu
Havarijná služba NONSTOP
+421 (0) 38 532 61 56 – od 15:30
+421 (0) 911 195 070 – do 15:30
Úsek predpisu nájomného
pon  7.30 – 11.30 a 12.30 – 14.30 hod.
str.   7.30 – 11.30 a 12.30 – 14.30 hod.
pia.  7.30 – 11.30 hod.
+421 (0) 38 536 96 46
+421 (0) 38 536 96 56
bytove.hospodarstvo@tomatopolcany.sk
Technický úsek / 7:30-15:30
+421 (0) 38 536 96 40
technici@tomatopolcany.sk