Vážení obyvatelia mesta Topoľčany, Oznamujeme Vám, že z dôvodu ostrého prepojenia zrekonštruovaných pôvodných rozvodov tepla, bude pre sídliská „Stred, Východ a Juh“ odstávka dodávky teplej vody a to v nasledovných termínoch : Sídlisko STRED  :  od 5.8.00:00 hod. do 14.8.2021 24:00 hod.  ( prerušenie dodávky teplej vody 10 dní ) Sídliská VÝCHOD a JUH:    od 13.8.00:00 hod. do 9.9.2021 […]

Čítať ďalej

Správcovská spoločnosť TOMA, s.r.o.  oznamuje, že v zmysle nariadení vlády SR a úradu verejného zdravia, z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu, od 4.1.2021 do odvolania, upravuje režim osobného vybavovanie požiadaviek vlastníkov bytov a klientov. Plnenie požiadaviek bude zabezpečované formou e-mailovej komunikácie, telefonicky, alebo poštovou zásielkou. Len v nevyhnutných prípadoch budú stránky osobne vybavované v čase upravených úradných hodinách v prevažnej miere cez dverový telefón […]

Čítať ďalej

Vážení zákazníci TOMA s.r.o. , Vzhľadom na aktuálnu situáciu a uznesením vlády SR č.808 z 31.12.2020 , sme pristúpili k možnosti „samoodpočtu“ meračov studenej a teplej úžitkovej vody. V týchto chvíľach sú Vám doručované SMS správy ohľadom možností nahlásenia stavu Vašich meračov, buď spätnou SMS na číslo 0903 287 645 , mailom na odpocty@tomatopolcany.sk alebo […]

Čítať ďalej

VÁŽENÝ OBCHODNÝ PARTNER,     TOMA S.R.O. INFORMUJE VŠETKÝCH ODBERATEĽOV TEPLA, PRIPOJENÝCH NA SÚSTAVU CENTRALNEHO ZÁSOBOVANIA TEPLA PREVÁDZKOVANÚ NAŠOU SPOLOČNOSŤOU   ŽE DŇA 28.09.2020 ZAČALA DODÁVAŤ TEPLO NA VYKUROVANIE   NA ZÁKLADE AKTUÁLNYCH KLIMATICKÝCH PODMIENOK A V SÚLADE S VYHLÁŠKOU MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA Č.152/2005, 1 URČENÝ ČAS DODÁVKY TEPLA, ODSEK 1.   AKTUÁLNA A PREDPOKLADANÁ PRIEMERNÁ […]

Čítať ďalej

Stanovisko dod. tepla k letáku o výpadku kúrenia_TOMA, s.r.o. Stanovisko spoločnosti TOMA, s.r.o. k letáku o výpadku kúrenia.     Vážení odberatelia tepla,   Občania mesta Topoľčany si vo svojich schránkach resp. miestach pre reklamné noviny, našli dňa 27.9.2020 leták s poplašnou správou a upozornením na výpadok kúrenia a dodávky teplej vody v nadchádzajúcom zimnom vykurovacom období 2020/2021.   Uvedený leták […]

Čítať ďalej

Kontaktné údaje

TOMA s.r.o.,
Star0 Grunty 7A
Bratislava, 841 04
Slovenská republika

 
Kontakty
Tel.: +421 (0) 38 536 96 31
Email: sekretariat@tomatopolcany.sk

Ak máte všeobecnú pripomienku alebo otázku týkajúcu sa služieb Nitrianskej teplárenskej spoločnosti a pod., neváhajte nám ju zaslať prostredníctvom formuláru.

Toma rounded rectangle