TOMA    s.r.o.,  Gorkého ul.   2019,  Topoľčany   95501     OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ PÍSOMNÉHO HLASOVANIA  vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome  č. 2136, na ul. Tríbečská v Topoľčanoch V zmysle §14 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správca TOMA s.r.o. a zástupcovia vlastníkov bytov  a komisia pre obnovu byt. domu oznamujú, že v dňoch: od […]

Čítať ďalej

Prepočet splácania splátok úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na stavbu „Obnova bytového domu“ Tríbečská 2136, Topoľčany Cena diela: 974 560,51 € s DPH Tvorba fondu na m2: 0,60€/m2, 5508,77m2 Mesačná tvorba fondu za celý dom: 3305,26 € Vlastné zdroje na účte bytového domu: cca 40 000,00 € Úver komerčná banka: 150 000,00€ Úver […]

Čítať ďalej

Kontaktné údaje

TOMA s.r.o.,
Star0 Grunty 7A
Bratislava, 841 04
Slovenská republika

 
Kontakty
Tel.: +421 (0) 38 536 96 31
Email: sekretariat@tomatopolcany.sk

Ak máte všeobecnú pripomienku alebo otázku týkajúcu sa služieb Nitrianskej teplárenskej spoločnosti a pod., neváhajte nám ju zaslať prostredníctvom formuláru.

Toma rounded rectangle